Sbs Norwegian - Sbs Norsk

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

Episodios

 • Last interview with previous host Mads Andersen - Et siste intervju med tidligere radiovert Mads

  Last interview with previous host Mads Andersen - Et siste intervju med tidligere radiovert Mads

  23/11/2017 Duración: 08min

  Previous host for the Norwegian program talks about what he remembered from the time he sat behind the microphone, and what he is up to know. - Forrige radiovert for SBS Norsk, Mads Andersen, prater med oss en siste gang om sin tid bak spakene, og hva han holder på med nå.

 • The last of many interviews with the Ambassador - Det siste av mange fine intervjuer med ambassadøren

  The last of many interviews with the Ambassador - Det siste av mange fine intervjuer med ambassadøren

  23/11/2017 Duración: 11min

  Since Ambassador Unni Kløvstad arrived in Australia, we've done many interviews with her. This time we reflect back on the whole period, and there has been many great memories from the first interview until the end of the program. - Siden ambassadør Unni Kløvstad ankom Australia, har jeg gjort mange intervjuer med henne. I dette siste intervjuet ser vi tilbake på hele perioden, og det har vært mange gode minner fra første intervju helt til nå og slutten på programmet.

 • Musikkdronningen på SBS Norsk - Musikkdronningen på SBS Norsk

  Musikkdronningen på SBS Norsk - Musikkdronningen på SBS Norsk

  23/11/2017 Duración: 05min

  I over et år mellom to programledere satt Lene Skaug i SBS Norsk sitt studio og spilte musikk. Et av de musikalske høydepunktene det året var når Alexander Rybakk vant Melodi Grand Prix med Fairytale. - I over et år mellom to programledere satt Lene Skaug i SBS Norsk sitt studio og spilte musikk. Et av de musikalske høydepunktene det året var når Alexander Rybakk vant Melodi Grand Prix med Fairytale.

 • Eva was the first host on SBS Norwegian - Eva var den første radioverten på SBS Norsk

  Eva was the first host on SBS Norwegian - Eva var den første radioverten på SBS Norsk

  23/11/2017 Duración: 07min

  Eva was reading the news when SBS Norwegian started as a part of the Scandinavian hours on SBS Radio. - Eva leste nyhetene når SBS Norsk startet som en del av den skandinaviske timen på SBS Radio.

 • Is there a role for women in the military? - Er det en rolle for kvinner i militæret?

  Is there a role for women in the military? - Er det en rolle for kvinner i militæret?

  21/11/2017 Duración: 08min

  Is there a difference in men and women's ability in the armed forces and how has masculinity played a role in recruiting men to military service? - Er det en forskjell på menn og kvinners evner i forsvaret og hvordan har maskulinitet spilt en rolle i å rekrutere menn til militørtjeneste?

 • UN climate - 2017 er ventet å bli et av de tre varmeste årene noensinne

  UN climate - 2017 er ventet å bli et av de tre varmeste årene noensinne

  08/11/2017 Duración: 03min

  Weather forecasters are predicting 2017 will be one of the hottest on record, even without a boost from an El Niño.It's also been marked by an unusually high number of extreme weather events, which scientists warn will continue unless greenhouse gases are reduced. - Meterologer forutsier at 2017 vil bli et av av de varmeste årene noensinne, selv uten en effekt fra El Niño. Året har også blitt preget av en uvanlig høy mengde ekstremevær, noe forskere advarer om, vil fortsette med mindre mengden drivhusgasser blir redusert.

 • The state of Australias sexual health - Realiteten om Australia seksuelle helse

  The state of Australia's sexual health - Realiteten om Australia seksuelle helse

  08/11/2017 Duración: 03min

  A new report into Australia's sexual health shows an increase in gonorrhea, a sexually transmitted infection that was once extremely rare in Australia.There has also been a huge increase in HIV within the Indigenous community with many health experts supporting national implementation of a new HIV medication. - En ny rapport om Australias seksuelle helse viser en økning i gonoré, en seksuelt overført infeksjon som en gang var ekstremt sjelden i Australia. Det har også vært en stor økning i HIV i urfolkssamfun med mange helsepersonell som støtter nasjonal implementering av en ny HIV-medisinering.

 • Across Australia for a good cause - Australia på tvers for en god sak

  Across Australia for a good cause - Australia på tvers for en god sak

  02/11/2017 Duración: 09min

  A ten year old idea led Jan to recruit Bjørn and Agne for a trip of a lifetime and a fundraiser for the cancer society. - En ti år gammel ide fikk Jan til å overtale Bjørn og Agne til å bli med på en helt spesiell tur og en innsamlingsaksjon for Kreftforeningen.

 • Paying for university in Australia - Studiefinansiering i Australia

  Paying for university in Australia - Studiefinansiering i Australia

  02/11/2017 Duración: 05min

  Australia is one of the most expensive countries in the world when it comes to higher education.It's no surprise that 90 per cent of its eligible students take up a loan to pay for university.There are different types of loans, as well as scholarships, to assist students with their fees. - Australia er et av de dyreste landene i verden når det gjelder høyere utdanning. Det er ingen overraskelse at 90 prosent av sine berettigede studenter tar opp et lån for å betale for universitetsutdannelsen. Det er ulike typer lån, samt stipend, for å hjelpe studentene med sine studiekostnader.

 • Climbing Uluru banned from 2019 - Klatring på Uluru blir forbudt fra 2019

  Climbing Uluru banned from 2019 - Klatring på Uluru blir forbudt fra 2019

  02/11/2017 Duración: 02min

  Traditional owners have announced that climbing Uluru will be banned from late 2019.Tourism bodies are among those that have welcomed the decision. - Tradisjonelle eiere har annonsert at klatring på Uluru vil bli stengt fra slutten av 2019.Uluru tiltrekker seg hundre tusenvis av besøkende hvert år, men fra oktober 2019 blir klatring av fjellet forbudt.Turistorganisasjoner er blant de som har ønsket beslutningen velkommen.

 • Kenyas election set to proceed despite fears of violence - Valget i Kenya vil bli gjennomført trass i frykt for voldeligheter

  Kenya's election set to proceed despite fears of violence - Valget i Kenya vil bli gjennomført trass i frykt for voldeligheter

  26/10/2017 Duración: 03min

  A re-run of Kenya's presidential elections is to set to proceed as planned later today (thur) despite opposition resistance. It follows a failed bid to delay the new elections when only two of the seven Supreme Court judges showed up for a hearing. - En andre gjennomføring av presidentvalget i Kenya er ventet å fortsette som planlagt torsdag til tross for motstand fra opposisjonen. Det følger et mislykket forsøk på å forsinke det nye valget da bare to av de syv høyesterettdommerne møtte for høringen.

 • Thailand observes five-day funeral for long-time king - Thailand avholder en fem dager lang begravelse for avdøde kong Bhumibol Adulyadej

  Thailand observes five-day funeral for long-time king - Thailand avholder en fem dager lang begravelse for avdøde kong Bhumibol Adulyadej

  26/10/2017 Duración: 03min

  A lavish, five-day funeral for the late King Bhumibol Adulyadej has enveloped Thailand, marking a year since his death. Mourners have travelled from as far away as Australia to take part in the observances. And senior members of the royal family have attended Buddhist religious ceremonies as one of the focal points of the mourning. - En overdådig, fem-dagers begravelse for den avdøde kong Bhumibol Adulyadej (poo-mee-PAHN an-doon-yah-DAY) blir markert over hele Thailand, idet det er et år siden hans død. Sørgende har reist fra så langt unna som Australia for å ta del i markeringene. Og eldre medlemmer av den kongelige familien har deltatt på buddhistiske religiøse seremonier som et av de sentrale elementene i sorgen.

 • Happy, but says the work isnt over yet - Jubelen sto i taket

  Happy, but says the work isn't over yet - Jubelen sto i taket

  13/10/2017 Duración: 14min

  Donna og Cecilie visiting in studio - Donna og Cecilie fra kampanjen Ja, til dobbelt statsborgerskap feiret så det kunne høres i Oslo.

 • Whats happening at the Friends of Norway, Melbournes AGM - Hva skjer på årsmåtet til Friends of Norway in Melbourne

  What's happening at the Friends of Norway, Melbourne's AGM - Hva skjer på årsmåtet til Friends of Norway in Melbourne

  04/10/2017 Duración: 04min

  Friends of Norway in Melbourne are having their annual meeting this week. Sivert called to ask what will be on the agenda. - Friends of Norway in Melbourne har sitt årsmøte denne helgen, og Sivert ringte for å høre hva som sto på agendaen.

 • SBS radio services changing to reflect Australias changing needs - SBS Radio sine tjenester endres for å reflekter Australias endrede behov

  SBS radio services changing to reflect Australia's changing needs - SBS Radio sine tjenester endres for å reflekter Australias endrede behov

  22/09/2017 Duración: 07min

  Seven new languages, including Rohingya, Tibetan and Telugu, will receive their own SBS language programs while others are being discontinued after a review of the services.  - Syv nye språk, inkludert Rohingya, tibetansk og telugu, vil få sine egne språkprogrammer på SBS mens andre språk vil bli kuttet etter en gjennomgang av tjenestene. Endringene er rettet mot å gjenspeile de utviklende behovene til befolkningen i Australia i dag.

 • Norwegian fjords and experiences - Norske fjorder og opplevelser

  Norwegian fjords and experiences - Norske fjorder og opplevelser

  21/09/2017 Duración: 03min

  When an Australian want to visit Scandinavia, Norwegian fjords and experiences are high on the list of what they want to include in their trip- - Når australiere ønsker å besøke Skandinavia står norske fjorder og opplevelser høyt på ønskelista.

 • Multicultural and multi-faith groups urge a YES vote on same-sex marriage - Etniske- og religiøse grupper oppfordrer til en JA-stemme om ekteskapslikestilling

  Multicultural and multi-faith groups urge a YES vote on same-sex marriage - Etniske- og religiøse grupper oppfordrer til en JA-stemme om ekteskapslikestilling

  21/09/2017 Duración: 03min

  Multicultural and multi-faith groups have gathered to formally launch their push for a "Yes" vote on same-sex marriage. Many nationalities were represented but not all newly arrived Australians are in favour of changing existing laws.  - Flerkulturelle og religiøse-grupper har samlet seg for å formelt lansere sin kampanje for en "Ja" -stemme om likekjønnet-ekteskap. Mange nasjonaliteter var representert, men ikke alle nyankomne australiere er i favør av å endre eksisterende lover.

 • New banking technology challenges the visually impaired - Ny bankteknologi er en utfordring for synshemmede

  New banking technology challenges the visually impaired - Ny bankteknologi er en utfordring for synshemmede

  21/09/2017 Duración: 03min

  Australia's new ten dollar banknote has officially entered circulation, and with it comes new features to assist the vision-impaired. But some are concerned about the decline of businesses using the banknote over newer electronic payment methods.  - Australias nye ti dollar seddel har offisielt kommet inn i sirkulasjon, og med det kommer nye funksjoner for å hjelpe synshemmede. Men noen er bekymret for nedgangen i bedrifter som bruker seddelen over nyere elektroniske betalingsmåter.

 • US may have to totally destroy North Korea: Trump - USA kan måtte komme til å totalt ødelegge Nord Korea sier Trump

  US may have to 'totally destroy' North Korea: Trump - USA kan måtte komme til å totalt ødelegge Nord Korea sier Trump

  21/09/2017 Duración: 04min

  Donald Trump has long had the ability to stun an audience, and his first address at the United Nations General Assembly did just that.From calling the US-Iran deal an "embarrassment" to threatening North Korea with total destruction, there was no confusing the intentions of the plain-speaking U-S President.  - Donald Trump har lenge hatt evnen til å overraske et publikum, og hans første tale på FNs generalforsamling gjorde nettopp det.Fra å kalle USA-Iran-avtalen "flau" til å true Nord-Korea med total ødeleggelse, var det ingen forvirrende hensikt med den snakkesalige U-S president.Donald Trumps trussel mot Nord-Korea var streng, den var direkte, og den var utvetydig.

 • Scandinavians are very pragmatic.. - Skandinaver er pragmatiske..

  Scandinavians are very pragmatic.. - Skandinaver er pragmatiske..

  20/09/2017 Duración: 04min

  ..and integrate well where they move in Australia or around the worl, according to Danish ambassador to Australia Tom Nørring - ..og intergrerer seg vel når flytter fra hjemlandet sitt til Australia eller andre steder av verden, sier den danske ambassadøren til Australia tom Nørring

página 1 de 6

Informações: