T? Ng? C?a ??i S?ng, Tin T?t, Sách Phúc Âm Bài Hát C?a Nhóm Dân T?c ? Vi?t Nam?(words Of Life, Go

Sinopsis

T? ng? c?a ??i s?ng, Tin t?t, Sách Phúc Âm bài hát c?a Nhóm dân t?c ? Vi?t Nam?(Words of Life, Good News, Gospel Songs of Ethnic Groups in Vietnam)

Episodios

 • (Từ ngữ của Đời sống)-X’Tiêng ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-X’Tiêng ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 13min

  (Words of Life)-Stieng Language.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Yao Language.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Yao Language.mp3

  15/09/2016 Duración: 43min

  Dao(Yao)-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Hmong(Ba) Ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Hmong(Ba) Ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 47min

  Hmong(Ba)-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Pà Thẻn Ngôn ngữ.3gp

  (Từ ngữ của Đời sống)-Pà Thẻn Ngôn ngữ.3gp

  15/09/2016 Duración: 45min

  Pa-Hng-(Words of Life)-Yao: Sanjiang Gaoqi.mp3

 • Hải Ê Đê Ngôn ngữ Tin Mừng bài hát.3gp

  Hải Ê Đê Ngôn ngữ Tin Mừng bài hát.3gp

  15/09/2016 Duración: 01min

  Two Rade(Raday) Language Gospel Songs.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Chăm(Việt Nam) ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Chăm(Việt Nam) ngôn ngữ.mp3

  14/09/2016 Duración: 21min

  Cham(Vietnam)-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Chu Ru Ngôn ngữ.3gp

  (Từ ngữ của Đời sống)-Chu Ru Ngôn ngữ.3gp

  14/09/2016 Duración: 25min

  (Words of Life)-Chru Language.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Ê Đê ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Ê Đê ngôn ngữ.mp3

  14/09/2016 Duración: 49min

  Rade(Raday)-(Words of Life).mp3

 • Tin Tốt - Gia Rai(Degar, người Thượng).3gp

  "Tin Tốt" - Gia Rai(Degar, người Thượng).3gp

  14/09/2016 Duración: 58min

  Jarai(Degar, Montagnard)-(Good News).3gp

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Gia Rai(Degar, người Thượng) Ngôn ngữ.3gp

  (Từ ngữ của Đời sống)-Gia Rai(Degar, người Thượng) Ngôn ngữ.3gp

  14/09/2016 Duración: 41min

  Jarai(Degar, Montagnard)-(Words of Life).3gp

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Ra Glai(Nam Bắc) Ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Ra Glai(Nam & Bắc) Ngôn ngữ.mp3

  14/09/2016 Duración: 58min

  Roglai(South & North)-(Words of Life).mp3

 • Xiamen(Amoy) 闽南话-”Words of Life“(生命的话语).mp3

  Xiamen(Amoy) 闽南话-”Words of Life“(生命的话语).mp3

  14/09/2016 Duración: 32min

  (Từ ngữ của Đời sống)-Hạ Môn(Amoy) ngôn ngữ.3gp

 • Teochew(潮州话)-Words of Life(生命的话语).mp3

  Teochew(潮州话)-"Words of Life"(生命的话语).mp3

  14/09/2016 Duración: 29min

  (Từ ngữ của Đời sống)-Triều Châu ngôn ngữ.3gp

página 2 de 2

Informações: